free bootstrap theme

For lærlinger!

MANGE MULIGHETER OG SIKKER FREMTID!

Du lærer
*installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske   systemer
*montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
*reparasjon av elektrisk utstyr
om utvikling av nye elektroniske produkter
*konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
*sikkerhet og dokumentasjon

Satser du på elektrofagene får du nesten ubegrensede muligheter til å velge jobb i fremtiden!

Du kan bli:
*elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
*tavle-, signal eller heismontør
*avioniker eller flymekaniker
*romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
*automatiker eller FU-operatør
*kulde- og varmepumpemontør
*kvalifiserer for mange andre fag

Våre fagfolk er representert i de fleste viktige områder i samfunnet!

Arbeidssteder
*offentlige eller private bedrifter
*prosess- eller elektronikkindustrien
*mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
*data-, fly- eller oljebransjen

Du blir en viktig brikke for å holde samfunnsmaskineriet i gang!

Og selvfølgelig; En sikker og godt betalt jobb!

Etter to eller tre år på skolebenken går du ut i jobb som lærling. Det er egentlig utdannelse med lønn!

Hvordan søke lærlingplass?
Husk å søke formidling til lærlingplass via vigo.no innen 1. mars (1. februar for lærekandidater).

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i vigo.

Derfor er det viktig at du er aktiv og sender inn jobbsøknader og tar kontakt med mulige lærebedrifter.

Våre medlemsbedrifter står selv for rekrutteringen av lærlingene. Så du må selv finne fram til bedriften du ønsker å jobbe i, og sende en søknad med CV direkte til bedriften. Ta gjerne en ringerunde til bedriftene du har søkt hos. Et godt hjelpe middel her vil være listen over medlemsbedriftene våre. Se meny for våre medlemsbedrifter

Det er viktig å være tidlig ute med søknaden hvis du skal få den plassen du ønsker. Vi anbefaler alle å begynne å søke så tidlig som mulig på vårsemesteret siste år på skolen. Men husk! Det er bedriftene selv som bestemmer hvem de skal ansette som lærlinger!

Dette er de tre tingene omtrent alle arbeidsgivere er redd for:
1:Vil du klare å gjøre denne jobben?
2:Er du motivert for å gjøre denne jobben?
3: Kommer du til å passe inn hvis vi ansetter deg?

Fantastiske søknader svarer konkret på bekymringene arbeidsgiver må ha, og betrygger, overbeviser og selger deg inn som den riktige match.  Se her for hvordan du skriver en fantastisk søknad.

Mange knytter allerede kontakt med lærebedriften når de er ute i Yrkes Faglig Fordypning (YFF) mens de går på skolen. YFF er altså en gyllen mulighet å få vist seg frem og bli kjent med de forskjellige bedriftene.

Utdanningsdirektoratet har også egne sider som skal hjelpe nettopp deg med å finne læreplass. 

Sidene finner du her!


Gjennomføring av fagprøve

Fagprøven kan avvikles enten på prøvestasjon eller på prosjekt/jobb ute hos kunde.

ELFO har prøvestasjoner for følgende fag:

- Elektrikerfaget.
- Telekommunikasjonsmontørfaget.

Prøvestasjonen er lokalisert i underetasjen på Sam Eyde VGS i Arendal.

Fagprøven gjennomføres normalt på 6 dager.

Andre faggrupper utover de som er nevnt ovenfor må ta fagprøven ute i bedrift eventuelt på jobb hos kunde. Lengde på fagprøven er da bestemt av arbeidsomfang og regler gitt i læreplan for faget.

Fagprøven styres/kontrolleres/overvåkes av to sensorer fra prøvenemnda. Prøvenemndene er oppnevnt av Agder fylkeskommune og har ingen tilknytning til ELFO.

Alle fagprøvene er i fire deler og alle fire delene vurderes av sensorene. Disse er:

*Planlegging
*Gjennomføring av oppgaven
*Dokumentasjon av oppgaven
*Egenvurdering

Karakterer som gis på fagprøven er som følger:

Ikke bestått
Bestått
Meget godt bestått

Vurderingkriteriene er/blir utarbeidet etter mal gitt fra fagopplæring. Det blir laget forskjellige versjoner for de forskjellige fagprøvene. 


NÅR KAN DU GÅ OPP?

Fagprøven skal som hovedregel holdes før utløpet av læretiden, men ikke tidligere enn tre måneder før læretiden er over. Oppmelding må være godkjent av Agder fylkeskommune.

For å få fagbrevet må fagprøven være bestått og du må ha stått i bedriften ut læretiden. Utløpsdato for læretid står på lærekontrakten.

OPPMELDING

ELFO melder opp alle sine lærlinger til fagprøve. 

De fleste elektrofagene har en VG3 eksamen som MÅ være bestått i løpet av læretiden. Denne er mulig å melde seg opp til 2 ganger i året.

Første anledning er i januar med avleggelse av eksamen i månedskifte mai/juni.

Neste anledning for oppmelding er fra midten av august til midten av september med avleggelse av eksamen i månedsskiftet november/desember.

Har du behov for tilrettelegging av eksamen?
Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, ta kontakt med oss eller fagopplæring i fylket.

Følg linken til Privatistweb for mer info!

Når fagprøven er bestått belønnes du med fagbrev. Dette er et verdipapir som du har med deg resten av livet.

Med fagbrevet i hånd kan du gå videre til Fagskole, Høyskole eller Universitet. Kort sagt bestemmer du selv hvor langt du vil nå.

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.

Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.

Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.

Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

RETTIGHETER OG PLIKTER

Lærling er også arbeidstaker i bedriften, med de rettigheter og plikter som følger av å være arbeidstaker.

Rettigheter og plikter fremgår av lovverk, tariffavtaler, kontrakter og bedriftsinterne reglementer. En rekke nøkkelkompetanser og yrkeskompetanser læres både gjennom opplæringsdelen og verdiskapningsdelen av læretiden, gjennom rollen som arbeidstaker og kollega. Bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven pålegger lærlingen å medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø, på lik linje med andre arbeidstakere.

I tillegg fastslår Opplæringsloven at lærlingen har et betydelig ansvar for egen læring:

*Lærlingen har hovedansvaret for egen læring
*Lærlingen skal bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø: Oppmøte, arbeidstid og orden
*Lærlingen skal planlegge, medvirke og vurdere den opplæring som finner sted
*Lærlingen skal dokumentere egen opplæring
*Lærlingen har i tillegg ansvar for å gjennomføre nødvendig teoriopplæring, som følge av manglende skolefag eller stryk.

Dette kan innebære å melde seg på og følge undervisningstilbud i eller utenfor arbeidstid, samt melde seg opp som privatist og avlegge manglende eksamener.
Lærebedriften skal være orientert om slike mangler i teoriopplæringen hos en lærling, slik at bedriften kan innrette den individuelle opplæringsplanen etter dette.

STIPEND OG LÅN

Søknad om lån og stipend gjøres på Lånekassen sin hjemmeside. Før du kan søke må lærekontrakten være godkjent av Agder Fylkeskommune. 

LÆREPLANER

Som grunnlag for alle fag, ligger det læreplaner. For å se læreplan for ditt yrkesvalg, se "linker" i menyen over.

PRIVATIST

Alle lærlinger som har rest teori og tar eksamen i løpet av læretiden skal melde seg opp på Privatistweb.no. Dette er en personlig profil for hver enkelt lærling og her vil eksamens resultat foreligge når sensur er klar.

Det er kun to ganger i løpet av et kalender år det er mulig å melde seg opp og avlegge eksamen. Første oppmelding er i januar med eksamen i månedsskifte mai/juni. Neste mulighet for oppmelding er fra midten av august til midten av september med eksamen i månedsskifte november/desember.

Følg med på Privatistweb.no for eksakte datoer.

Mobirise