create a website


Om ELFO

Elfo ble opprettet i 1995, og har i dag i overkant av 60 medlemsbedrifter og rundt 130 lærlinger innen mange av de ca 20 elektrofagene hvor man kan få fagbrev.

Opplæringskontoret driver aktiv oppfølging av lærlingene og bidrar til at hver enkelt oppnår nødvendig kompetanse som kreves for å utføre selvstendige arbeidsoperasjoner i elektrofagene. Vi tilrettelegger kontinuerlig for aktuelle kurs innen elektrofagene slik at personer som ønsker å ta flere fagbrev innen bransjen enkelt kan ta de nødvendige tverrfaglige eksamener som er nødvendig for det aktuelle faget.

Vi driver utstrakt informasjonsarbeid og rekrutteringsarbeid om elektrofagene og ulike yrkesvalg. Dette gjør vi for å sikre en god rekruttering inn mot våre bransjer som har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene fremover. Vi er aktivt inne på skoler, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre steder hvor vi kan treffe ungdom som har startet eller vurderer å starte med en utdannelse innen elektrofag.